Cheltuielile asociației de proprietari

Cheltuielile asociației de proprietari Conform Legii 230/2007: Art. 45. – (1) Anul fiscal al asociaţiei de proprietari este anul calendaristic.    (2) Înainte de începutul următorului an fiscal şi pentru fiecare an fiscal ce urmează, comitetul executiv va pregăti şi va prezenta proprietarilor în adunarea generală un buget anual de venituri şi cheltuieli, suficient pentru a Read more about Cheltuielile asociației de proprietari[…]

Repartizarea cheltuielilor de alta natura

  Conform Normelor de aplicare a Legii 230/2007: Art. 53. – Cheltuielile de altă natură reprezintă cheltuielile efectuate pentru plata unor servicii care nu pot fi repartizate după criteriile prevăzute la art. 47 lit. a)-c) din Legea nr. 230/2007.    Art. 54. – Cheltuielile de altă natură reprezintă cheltuielile asociaţiei de proprietari pentru: lucrările de întreţinere, Read more about Repartizarea cheltuielilor de alta natura[…]

Cheltuieli repartizate pe consumuri individuale

Cheltuieli repartizate pe consumuri individuale Conform Normelor de aplicare a Legii 230/2007: Art. 39. – (1) Cheltuielile pe consumuri individuale reprezintă cheltuielile asociaţiei pentru: apă rece şi canalizare; apă caldă menajeră; energia termică, combustibilul şi apa rece pentru prepararea apei calde; gaze naturale; încălzirea apartamentului sau a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă. Read more about Cheltuieli repartizate pe consumuri individuale[…]