ORDONANTADE URGENTA nr. 18

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 4 martie 2009 (*actualizată*) privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe   Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.   CAP. I    Dispoziţii generale    ART. 1    (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte lucrările de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe construite după proiecte elaborate până în anul Read more about ORDONANTADE URGENTA nr. 18[…]