ORDIN nr. 163 din 17 martie 2009

NORME METODOLOGICE         de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009     privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe   CAP. I Dispoziţii generale   ART. 1 Prin prezentele norme metodologice se reglementează modul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, acţiunile corespunzătoare fiecărei etape necesare implementării Read more about ORDIN nr. 163 din 17 martie 2009[…]