Privilegiul imobiliar

Conform HOTARÂRII Nr. 1588 din 19 decembrie 2007: Art. 26. – Asociaţia de proprietari are, potrivit legii, un privilegiu imobiliar cu rang prioritar asupra apartamentelor şi a altor spaţii proprietăţi individuale ale proprietarilor din condominiu, precum şi un privilegiu asupra tuturor bunurilor mobile ale acestora, pentru sumele datorate cu titlu de cotă de contribuţie la Read more about Privilegiul imobiliar[…]