Comitetul executiv al asociatiei de proprietari

Conform Legii 230/2007:    Art. 21. – (1) La adunarea generală de constituire a asociaţiei de proprietari, proprietarii vor alege dintre cei prezenţi un comitet executiv, format din preşedintele asociaţiei de proprietari şi un cenzor sau o comisie de cenzori, şi vor hotărî numărul membrilor acestora şi durata mandatelor lor. Dacă dintre membrii asociaţiei de proprietari Read more about Comitetul executiv al asociatiei de proprietari[…]