Cheltuielile asociației de proprietari

Cheltuielile asociației de proprietari Conform Legii 230/2007: Art. 45. – (1) Anul fiscal al asociaţiei de proprietari este anul calendaristic.    (2) Înainte de începutul următorului an fiscal şi pentru fiecare an fiscal ce urmează, comitetul executiv va pregăti şi va prezenta proprietarilor în adunarea generală un buget anual de venituri şi cheltuieli, suficient pentru a Read more about Cheltuielile asociației de proprietari[…]