Adunarea Generala a Asociatiei de Proprietari

Organizarea și funcționarea asociației de proprietari. Conform Legii 230/2007: Art. 21. – (1) La adunarea generală de constituire a asociaţiei de proprietari, proprietarii vor alege dintre cei prezenţi un comitet executiv, format din preşedintele asociaţiei de proprietari şi un cenzor sau o comisie de cenzori, şi vor hotărî numărul membrilor acestora şi durata mandatelor lor. Read more about Adunarea Generala a Asociatiei de Proprietari[…]