ORDIN nr. 163 din 17 martie 2009

NORME METODOLOGICE         de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009     privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe   CAP. I Dispoziţii generale   ART. 1 Prin prezentele norme metodologice se reglementează modul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, acţiunile corespunzătoare fiecărei etape necesare implementării Read more about ORDIN nr. 163 din 17 martie 2009[…]

ORDONANTADE URGENTA nr. 18

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 4 martie 2009 (*actualizată*) privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe   Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.   CAP. I    Dispoziţii generale    ART. 1    (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte lucrările de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe construite după proiecte elaborate până în anul Read more about ORDONANTADE URGENTA nr. 18[…]