Cheltuieli repartizate pe consumuri individuale

Cheltuieli repartizate pe consumuri individuale Conform Normelor de aplicare a Legii 230/2007: Art. 39. – (1) Cheltuielile pe consumuri individuale reprezintă cheltuielile asociaţiei pentru: apă rece şi canalizare; apă caldă menajeră; energia termică, combustibilul şi apa rece pentru prepararea apei calde; gaze naturale; încălzirea apartamentului sau a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă. Read more about Cheltuieli repartizate pe consumuri individuale[…]

Penalitățile aplicate proprietarilor sau asociației de proprietari

Penalitățile aplicate proprietarilor sau asociației de proprietari Conform Normelor de aplicare a Legii 230/2007: Art. 25. – (1) Cotele de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari, calculate pentru fiecare proprietar din condominiu, vor fi achitate de aceştia, după caz, în termen de maximum 20 de zile de la data afişării listei de plată, dată care Read more about Penalitățile aplicate proprietarilor sau asociației de proprietari[…]

Cheltuielile repartizate pe numar de persoane

Cheltuielile repartizate pe numar de persoane Conform Normelor de aplicare a Legii 230/2007:    Art. 34. – Cheltuielile care sunt determinate de numărul persoanelor care locuiesc în condominiu şi nu pot fi individualizate pe fiecare proprietar pe baza unor dispozitive de măsură se repartizează proporţional cu numărul de persoane care locuiesc sau desfăşoară activităţi în clădire Read more about Cheltuielile repartizate pe numar de persoane[…]

ORDIN Nr. 6/87 din 21 aprilie 2011

                     ORDIN   Nr. 6/87 din 21 aprilie 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor EMITENT:      COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR               Nr. 6 din 21 aprilie 2011               MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR               Nr. 87 din 3 mai 2011 PUBLICAT  Read more about ORDIN Nr. 6/87 din 21 aprilie 2011[…]

HOTĂRÂRE Nr. 1275 din 7 decembrie 2000

                 HOTĂRÂRE   Nr. 1275 din  7 decembrie 2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996            – Hotărârea Guvernului nr. 366/2001;     – Hotărârea Guvernului nr. 950/2002;     – Hotărârea Guvernului nr. 1278/2002;     – Hotărârea Guvernului nr. 400/2003, abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 1588/2007; Read more about HOTĂRÂRE Nr. 1275 din 7 decembrie 2000[…]

LEGEA Nr. 260

LEGE   Nr. 260 din  4 noiembrie 2008    *** Republicată privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor         Act de bază #B: Legea nr. 260/2008, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 635 din 15 octombrie 2013       Acte modificatoare #M1: Legea nr. 191/2015       Modificările Read more about LEGEA Nr. 260[…]

LEGE Nr. 114 din 11 octombrie 1996 – Legea locuinţei

          LEGE   Nr. 114 din 11 octombrie 1996    *** Republicată Legea locuinţei       Text în vigoare începând cu data de 1 octombrie 2011       Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 10 iunie 2011.       Act de bază #B: Legea nr. 114/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea Read more about LEGE Nr. 114 din 11 octombrie 1996 – Legea locuinţei[…]

HOTĂRÂRE Nr. 1588 din 19 decembrie 2007

HOTĂRÂRE   Nr. 1588 din 19 decembrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari EMITENT:      GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 43 din 18 ianuarie 2008   În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 59 din Legea nr. 230/2007 Read more about HOTĂRÂRE Nr. 1588 din 19 decembrie 2007[…]

LEGE Nr. 230 din 6 iulie 2007

LEGE   Nr. 230 din  6 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari       Text în vigoare începând cu data de 15 martie 2015                  Act de bază #B: Legea nr. 230/2007       Acte modificatoare #M1: Legea nr. 175/2010 #M2: Legea nr. 170/2010** #M3: Decizia Read more about LEGE Nr. 230 din 6 iulie 2007[…]