Penalitățile aplicate proprietarilor sau asociației de proprietari

Penalitățile aplicate proprietarilor sau asociației de proprietari Conform Normelor de aplicare a Legii 230/2007: Art. 25. – (1) Cotele de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari, calculate pentru fiecare proprietar din condominiu, vor fi achitate de aceştia, după caz, în termen de maximum 20 de zile de la data afişării listei de plată, dată care Read more about Penalitățile aplicate proprietarilor sau asociației de proprietari[…]

Cheltuielile repartizate pe numar de persoane

Cheltuielile repartizate pe numar de persoane Conform Normelor de aplicare a Legii 230/2007:    Art. 34. – Cheltuielile care sunt determinate de numărul persoanelor care locuiesc în condominiu şi nu pot fi individualizate pe fiecare proprietar pe baza unor dispozitive de măsură se repartizează proporţional cu numărul de persoane care locuiesc sau desfăşoară activităţi în clădire Read more about Cheltuielile repartizate pe numar de persoane[…]