Legea nr. 67 din 13 aprilie 2017

LEGE nr. 67 din 13 aprilie 2017pentru completarea art. 47 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari EMITENT: ParlamentulPUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 271 din 19 aprilie 2017   Data intrării în vigoare: 22 Aprilie 2017       Parlamentul României adoptă prezenta lege.  ARTICOL UNIC  Articolul 47 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Read more about Legea nr. 67 din 13 aprilie 2017[…]

Privilegiul imobiliar

Conform HOTARÂRII Nr. 1588 din 19 decembrie 2007: Art. 26. – Asociaţia de proprietari are, potrivit legii, un privilegiu imobiliar cu rang prioritar asupra apartamentelor şi a altor spaţii proprietăţi individuale ale proprietarilor din condominiu, precum şi un privilegiu asupra tuturor bunurilor mobile ale acestora, pentru sumele datorate cu titlu de cotă de contribuţie la Read more about Privilegiul imobiliar[…]

Chiriasul

Conform Legii 230/2007:        ART. 58     (1) Instituţiile administraţiei publice locale ori centrale sau orice alte societăţi de stat, care deţin în proprietate apartamente sau spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă în clădirile de locuinţe, au aceleaşi drepturi şi obligaţii ca oricare alt proprietar din condominiu şi au obligaţia să mandateze Read more about Chiriasul[…]

Comitetul executiv al asociatiei de proprietari

Conform Legii 230/2007:    Art. 21. – (1) La adunarea generală de constituire a asociaţiei de proprietari, proprietarii vor alege dintre cei prezenţi un comitet executiv, format din preşedintele asociaţiei de proprietari şi un cenzor sau o comisie de cenzori, şi vor hotărî numărul membrilor acestora şi durata mandatelor lor. Dacă dintre membrii asociaţiei de proprietari Read more about Comitetul executiv al asociatiei de proprietari[…]

Adunarea Generala a Asociatiei de Proprietari

Organizarea și funcționarea asociației de proprietari. Conform Legii 230/2007: Art. 21. – (1) La adunarea generală de constituire a asociaţiei de proprietari, proprietarii vor alege dintre cei prezenţi un comitet executiv, format din preşedintele asociaţiei de proprietari şi un cenzor sau o comisie de cenzori, şi vor hotărî numărul membrilor acestora şi durata mandatelor lor. Read more about Adunarea Generala a Asociatiei de Proprietari[…]

Administratorul Asociatiei de Proprietari

Conform Legii 230/2007:    Art. 28. – (1) Asociaţia de proprietari poate intermedia servicii între furnizori şi proprietarii consumatori, în special cu privire la serviciile publice de utilităţi, pe baza unor contracte de prestări de servicii sau de furnizare cu caracter individual. Pentru contractele de furnizare cu caracter individual, drepturile şi obligaţiile cu privire la Read more about Administratorul Asociatiei de Proprietari[…]

Repartizarea cheltuielilor pe cota-parte indiviză

Repartizarea cheltuielilor pe cota-parte indiviză de proprietate   Conform Normelor de aplicare a Legii 230/2007:   Art. 43. – Cheltuielile pe cota-parte indiviză de proprietate, în funcţie de suprafaţa utilă a apartamentelor şi a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, reprezintă cheltuielile efectuate pentru administrarea, întreţinerea, repararea, exploatarea şi, după caz, consolidarea părţilor Read more about Repartizarea cheltuielilor pe cota-parte indiviză[…]

Cheltuielile asociației de proprietari

Cheltuielile asociației de proprietari Conform Legii 230/2007: Art. 45. – (1) Anul fiscal al asociaţiei de proprietari este anul calendaristic.    (2) Înainte de începutul următorului an fiscal şi pentru fiecare an fiscal ce urmează, comitetul executiv va pregăti şi va prezenta proprietarilor în adunarea generală un buget anual de venituri şi cheltuieli, suficient pentru a Read more about Cheltuielile asociației de proprietari[…]

Repartizarea cheltuielilor de alta natura

  Conform Normelor de aplicare a Legii 230/2007: Art. 53. – Cheltuielile de altă natură reprezintă cheltuielile efectuate pentru plata unor servicii care nu pot fi repartizate după criteriile prevăzute la art. 47 lit. a)-c) din Legea nr. 230/2007.    Art. 54. – Cheltuielile de altă natură reprezintă cheltuielile asociaţiei de proprietari pentru: lucrările de întreţinere, Read more about Repartizarea cheltuielilor de alta natura[…]

Cheltuieli repartizate pe consumuri individuale

Cheltuieli repartizate pe consumuri individuale Conform Normelor de aplicare a Legii 230/2007: Art. 39. – (1) Cheltuielile pe consumuri individuale reprezintă cheltuielile asociaţiei pentru: apă rece şi canalizare; apă caldă menajeră; energia termică, combustibilul şi apa rece pentru prepararea apei calde; gaze naturale; încălzirea apartamentului sau a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă. Read more about Cheltuieli repartizate pe consumuri individuale[…]