Legea nr. 67 din 13 aprilie 2017

LEGE nr. 67 din 13 aprilie 2017pentru completarea art. 47 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari EMITENT: ParlamentulPUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 271 din 19 aprilie 2017   Data intrării în vigoare: 22 Aprilie 2017       Parlamentul României adoptă prezenta lege.  ARTICOL UNIC  Articolul 47 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Read more about Legea nr. 67 din 13 aprilie 2017[…]

LEGEA nr. 61 din 27 septembrie 1991

 LEGEA nr. 61 din 27 septembrie 1991 (*republicată*) pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice*) EMITENT: PARLAMENTUL  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 7 februarie 2014 Data intrării în vigoare:  07 Februarie 2014   Istoric consolidări —–   *) Republicată în temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în Read more about LEGEA nr. 61 din 27 septembrie 1991[…]

ORDIN nr. 163 din 17 martie 2009

NORME METODOLOGICE         de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009     privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe   CAP. I Dispoziţii generale   ART. 1 Prin prezentele norme metodologice se reglementează modul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, acţiunile corespunzătoare fiecărei etape necesare implementării Read more about ORDIN nr. 163 din 17 martie 2009[…]

ORDONANTADE URGENTA nr. 18

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 4 martie 2009 (*actualizată*) privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe   Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.   CAP. I    Dispoziţii generale    ART. 1    (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte lucrările de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe construite după proiecte elaborate până în anul Read more about ORDONANTADE URGENTA nr. 18[…]

Privilegiul imobiliar

Conform HOTARÂRII Nr. 1588 din 19 decembrie 2007: Art. 26. – Asociaţia de proprietari are, potrivit legii, un privilegiu imobiliar cu rang prioritar asupra apartamentelor şi a altor spaţii proprietăţi individuale ale proprietarilor din condominiu, precum şi un privilegiu asupra tuturor bunurilor mobile ale acestora, pentru sumele datorate cu titlu de cotă de contribuţie la Read more about Privilegiul imobiliar[…]

Chiriasul

Conform Legii 230/2007:        ART. 58     (1) Instituţiile administraţiei publice locale ori centrale sau orice alte societăţi de stat, care deţin în proprietate apartamente sau spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă în clădirile de locuinţe, au aceleaşi drepturi şi obligaţii ca oricare alt proprietar din condominiu şi au obligaţia să mandateze Read more about Chiriasul[…]

Comitetul executiv al asociatiei de proprietari

Conform Legii 230/2007:    Art. 21. – (1) La adunarea generală de constituire a asociaţiei de proprietari, proprietarii vor alege dintre cei prezenţi un comitet executiv, format din preşedintele asociaţiei de proprietari şi un cenzor sau o comisie de cenzori, şi vor hotărî numărul membrilor acestora şi durata mandatelor lor. Dacă dintre membrii asociaţiei de proprietari Read more about Comitetul executiv al asociatiei de proprietari[…]

Adunarea Generala a Asociatiei de Proprietari

Organizarea și funcționarea asociației de proprietari. Conform Legii 230/2007: Art. 21. – (1) La adunarea generală de constituire a asociaţiei de proprietari, proprietarii vor alege dintre cei prezenţi un comitet executiv, format din preşedintele asociaţiei de proprietari şi un cenzor sau o comisie de cenzori, şi vor hotărî numărul membrilor acestora şi durata mandatelor lor. Read more about Adunarea Generala a Asociatiei de Proprietari[…]

Administratorul Asociatiei de Proprietari

Conform Legii 230/2007:    Art. 28. – (1) Asociaţia de proprietari poate intermedia servicii între furnizori şi proprietarii consumatori, în special cu privire la serviciile publice de utilităţi, pe baza unor contracte de prestări de servicii sau de furnizare cu caracter individual. Pentru contractele de furnizare cu caracter individual, drepturile şi obligaţiile cu privire la Read more about Administratorul Asociatiei de Proprietari[…]

Repartizarea cheltuielilor pe cota-parte indiviză

Repartizarea cheltuielilor pe cota-parte indiviză de proprietate   Conform Normelor de aplicare a Legii 230/2007:   Art. 43. – Cheltuielile pe cota-parte indiviză de proprietate, în funcţie de suprafaţa utilă a apartamentelor şi a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, reprezintă cheltuielile efectuate pentru administrarea, întreţinerea, repararea, exploatarea şi, după caz, consolidarea părţilor Read more about Repartizarea cheltuielilor pe cota-parte indiviză[…]