ianuarie 10, 2016

Pachet Silver

Servicii financiare Reprezinta gestionarea cu simt de raspundere a fondurilor asociatiei. Principalele activitati sunt:

 • plata facturilor catre furnizorii de utilitati si prestatorii de servicii, (in urma depunerii in contul Asociatiei a banilor incasati de la Proprietari);
 • depunerea declaratiilor fiscale pentru angajati si colaboratori;
 • intocmirea ordinele de plata pentru serviciile prestate catre Asociatie;
 • achitarea taxelor si impozitelor catre bugetul de stat;
 • plata personalului angajat al asociatiei la datele stabilite de comun acord, daca situatia financiara a asociatiei permite aceasta;
 • distribuirea la fiecare cutie postala, lunar, fisa analitica a apartamentului (in functie de situatia financiara asociatiei), precum si a tipizatelor specifice activitatii administrative (fise citiri indecsi apometre,fise caldura, etc.);

  Servicii contabile Reprezinta modul de repartizare a cheltuielilor pentru prestatori diversi si furnizorii de utilitati. Principalele activitati sunt:

 • calcularea prin intermediul unui program specializat a listelor de incasare a cotelor de intretinere;
 • repartizarea facturilor de la furnizori si prestatori de servicii, in cadrul listelor lunare de intretinere;
 • calcularea si repartizarea penalizarilor aplicate de catre Asociatie sau de catre Furnizori;
 • calcularea in regim centralizat a consumurilor de apa rece si apa calda in urma citirilor date de catre Proprietarii/Locatarii Asociatiilor;
 • intocmirea documentelor contabile specifice activitatii: Registrului de casa, Registrelor de Evidenta Fond Rulment si Fond Reparatii, Registrului Jurnal;
 • aplicarea deciziilor si hotararilor din cadrul Adunarii Generale sau ale Comitetului, si care privesc sume ce urmeaza a fi introduse in listele lunare de plata si au in vedere colectarea de fonduri, realizarea de lucrari etc;

  De la 10 lei/apartament/luna