ianuarie 10, 2016

Pachet Platinum

Servicii financiare Reprezinta gestionarea cu simt de raspundere a fondurilor asociatiei. Principalele activitati sunt:

 • plata facturilor catre furnizorii de utilitati si prestatorii de servicii, (in urma depunerii in contul Asociatiei a banilor incasati de la Proprietari);
 • depunerea declaratiilor fiscale pentru angajati si colaboratori;
 • intocmirea ordinele de plata pentru serviciile prestate catre Asociatie;
 • achitarea taxelor si impozitelor catre bugetul de stat;
 • plata personalului angajat al asociatiei la datele stabilite de comun acord, daca situatia financiara a asociatiei permite aceasta;
 • distribuirea la fiecare cutie postala, lunar, fisa analitica a apartamentului (in functie de situatia financiara asociatiei), precum si a tipizatelor specifice activitatii administrative (fise citiri indecsi apometre,fise caldura, etc.);

Servicii contabile Reprezinta modul de repartizare a cheltuielilor pentru prestatori diversi si furnizorii de utilitati. Principalele activitati sunt:

 • calcularea prin intermediul unui program specializat a listelor de incasare a cotelor de intretinere;
 • repartizarea facturilor de la furnizori si prestatori de servicii, in cadrul listelor lunare de intretinere;
 • calcularea si repartizarea penalizarilor aplicate de catre Asociatie sau de catre Furnizori;
 • calcularea in regim centralizat a consumurilor de apa rece si apa calda in urma citirilor date de catre Proprietarii/Locatarii Asociatiilor;
 • intocmirea documentelor contabile specifice activitatii: Registrului de casa, Registrelor de Evidenta Fond Rulment si Fond Reparatii, Registrului Jurnal;
 • aplicarea deciziilor si hotararilor din cadrul Adunarii Generale sau ale Comitetului, si care privesc sume ce urmeaza a fi introduse in listele lunare de plata si au in vedere colectarea de fonduri, realizarea de lucrari etc;

  Casierie

 • incasarea cotelor de intretinere aferente fiecarui apartament in parte, penalitatile de intarziere la plata cotelor de intretinere si/sau fonduri,in urma afisarii in prealabil si la loc vizibil a Programului de Incasare pentru luna respectiva(incasarea se va face prin casier desemnat pentru asociatie, transfer bancar in contul asociatiei);
 • distribuirea tipizatelor (in cadrul programului de casierie) specifice activitatii administrative;
 • preluarea sesizarilor venite din partea proprietarilor;

Servicii administrative Asigura confortul proprietarilor, fiind in acelasi timp si o punte de legatura intre administrator si factorii de dialog si sprijin din cadrul asociatiei. Principalele activitati sunt:

 • activitati de verificare a starii subsolului, cailor de acces in imobil, palierelor, si ghenelor si ascensorului;
 • intocmire referate de necesitate si prezentare oferte privind interventiile la partile comune cu acordul Comitetului si/sau Presedintelui pentru interventii ;
 • prezentarea Comitetului Executiv al Asociatiei de Proprietari a ofertelor pentru efectuarea lucrarilor de intretinere si reparatii in conformitate cu procedura prevazuta de statutul Asociatiei de Proprietari;
 • colectarea si constatarea reclamatiilor venite din partea proprietarilor ce vizeaza partile comune;
 • aprovizionarea cu materiale pentru curatenie si consumabile;
 • monitorizarea executarii lucrarilor / interventiilor;
 • servicii pentru demararea executarii silite a locatarilor care au restante la intretinere;

Solutii de optimizare costuri Avand in vedere cat de importante sunt cheltuilile in bugetul asociatiei, exista o serie de solutii pentru optimizarea costurilor cu:

 • energia electrica;
 • gazele;
 • materialele consumabile;
 • intretinere spatiu comun imobil;

Propunem, analizam si implementam solutiile de optimizare costuri agreate impreuna cu Presedintele si Comitetul executiv al Asociatiilor de proprietari.

De la 20 lei/apartament/luna