Legea nr. 67 din 13 aprilie 2017

LEGE nr. 67 din 13 aprilie 2017
pentru completarea art. 47 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 271 din 19 aprilie 2017

 

Data intrării în vigoare:

22 Aprilie 2017

 

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
  ARTICOL UNIC
  Articolul 47 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 23 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează: – După alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
  ”(2) Asociaţiile de proprietari pot hotărî exceptarea de la plata cheltuielilor prevăzute la alin. (1) lit. b) pentru copiii cu vârsta de până la 3 ani.”
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
          PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
          NICOLAE-LIVIU DRAGNEA
          PREŞEDINTELE SENATULUI
          CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 13 aprilie 2017.
  Nr. 67.

Lasă un răspuns