ORDIN nr. 163 din 17 martie 2009

NORME METODOLOGICE         de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009     privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe   CAP. I Dispoziţii generale   ART. 1 Prin prezentele norme metodologice se reglementează modul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, acţiunile corespunzătoare fiecărei etape necesare implementării Read more about ORDIN nr. 163 din 17 martie 2009[…]

ORDONANTADE URGENTA nr. 18

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 4 martie 2009 (*actualizată*) privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe   Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.   CAP. I    Dispoziţii generale    ART. 1    (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte lucrările de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe construite după proiecte elaborate până în anul Read more about ORDONANTADE URGENTA nr. 18[…]

Privilegiul imobiliar

Conform HOTARÂRII Nr. 1588 din 19 decembrie 2007: Art. 26. – Asociaţia de proprietari are, potrivit legii, un privilegiu imobiliar cu rang prioritar asupra apartamentelor şi a altor spaţii proprietăţi individuale ale proprietarilor din condominiu, precum şi un privilegiu asupra tuturor bunurilor mobile ale acestora, pentru sumele datorate cu titlu de cotă de contribuţie la Read more about Privilegiul imobiliar[…]