Chiriasul

Conform Legii 230/2007:        ART. 58     (1) Instituţiile administraţiei publice locale ori centrale sau orice alte societăţi de stat, care deţin în proprietate apartamente sau spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă în clădirile de locuinţe, au aceleaşi drepturi şi obligaţii ca oricare alt proprietar din condominiu şi au obligaţia să mandateze Read more about Chiriasul[…]

Comitetul executiv al asociatiei de proprietari

Conform Legii 230/2007:    Art. 21. – (1) La adunarea generală de constituire a asociaţiei de proprietari, proprietarii vor alege dintre cei prezenţi un comitet executiv, format din preşedintele asociaţiei de proprietari şi un cenzor sau o comisie de cenzori, şi vor hotărî numărul membrilor acestora şi durata mandatelor lor. Dacă dintre membrii asociaţiei de proprietari Read more about Comitetul executiv al asociatiei de proprietari[…]

Adunarea Generala a Asociatiei de Proprietari

Organizarea și funcționarea asociației de proprietari. Conform Legii 230/2007: Art. 21. – (1) La adunarea generală de constituire a asociaţiei de proprietari, proprietarii vor alege dintre cei prezenţi un comitet executiv, format din preşedintele asociaţiei de proprietari şi un cenzor sau o comisie de cenzori, şi vor hotărî numărul membrilor acestora şi durata mandatelor lor. Read more about Adunarea Generala a Asociatiei de Proprietari[…]

Administratorul Asociatiei de Proprietari

Conform Legii 230/2007:    Art. 28. – (1) Asociaţia de proprietari poate intermedia servicii între furnizori şi proprietarii consumatori, în special cu privire la serviciile publice de utilităţi, pe baza unor contracte de prestări de servicii sau de furnizare cu caracter individual. Pentru contractele de furnizare cu caracter individual, drepturile şi obligaţiile cu privire la Read more about Administratorul Asociatiei de Proprietari[…]

Repartizarea cheltuielilor pe cota-parte indiviză

Repartizarea cheltuielilor pe cota-parte indiviză de proprietate   Conform Normelor de aplicare a Legii 230/2007:   Art. 43. – Cheltuielile pe cota-parte indiviză de proprietate, în funcţie de suprafaţa utilă a apartamentelor şi a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, reprezintă cheltuielile efectuate pentru administrarea, întreţinerea, repararea, exploatarea şi, după caz, consolidarea părţilor Read more about Repartizarea cheltuielilor pe cota-parte indiviză[…]