Cheltuielile asociației de proprietari

Cheltuielile asociației de proprietari Conform Legii 230/2007: Art. 45. – (1) Anul fiscal al asociaţiei de proprietari este anul calendaristic.    (2) Înainte de începutul următorului an fiscal şi pentru fiecare an fiscal ce urmează, comitetul executiv va pregăti şi va prezenta proprietarilor în adunarea generală un buget anual de venituri şi cheltuieli, suficient pentru a Read more about Cheltuielile asociației de proprietari[…]

Repartizarea cheltuielilor de alta natura

  Conform Normelor de aplicare a Legii 230/2007: Art. 53. – Cheltuielile de altă natură reprezintă cheltuielile efectuate pentru plata unor servicii care nu pot fi repartizate după criteriile prevăzute la art. 47 lit. a)-c) din Legea nr. 230/2007.    Art. 54. – Cheltuielile de altă natură reprezintă cheltuielile asociaţiei de proprietari pentru: lucrările de întreţinere, Read more about Repartizarea cheltuielilor de alta natura[…]

Cheltuieli repartizate pe consumuri individuale

Cheltuieli repartizate pe consumuri individuale Conform Normelor de aplicare a Legii 230/2007: Art. 39. – (1) Cheltuielile pe consumuri individuale reprezintă cheltuielile asociaţiei pentru: apă rece şi canalizare; apă caldă menajeră; energia termică, combustibilul şi apa rece pentru prepararea apei calde; gaze naturale; încălzirea apartamentului sau a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă. Read more about Cheltuieli repartizate pe consumuri individuale[…]

Penalitățile aplicate proprietarilor sau asociației de proprietari

Penalitățile aplicate proprietarilor sau asociației de proprietari Conform Normelor de aplicare a Legii 230/2007: Art. 25. – (1) Cotele de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari, calculate pentru fiecare proprietar din condominiu, vor fi achitate de aceştia, după caz, în termen de maximum 20 de zile de la data afişării listei de plată, dată care Read more about Penalitățile aplicate proprietarilor sau asociației de proprietari[…]

Cheltuielile repartizate pe numar de persoane

Cheltuielile repartizate pe numar de persoane Conform Normelor de aplicare a Legii 230/2007:    Art. 34. – Cheltuielile care sunt determinate de numărul persoanelor care locuiesc în condominiu şi nu pot fi individualizate pe fiecare proprietar pe baza unor dispozitive de măsură se repartizează proporţional cu numărul de persoane care locuiesc sau desfăşoară activităţi în clădire Read more about Cheltuielile repartizate pe numar de persoane[…]

ORDIN Nr. 6/87 din 21 aprilie 2011

                     ORDIN   Nr. 6/87 din 21 aprilie 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor EMITENT:      COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR               Nr. 6 din 21 aprilie 2011               MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR               Nr. 87 din 3 mai 2011 PUBLICAT  Read more about ORDIN Nr. 6/87 din 21 aprilie 2011[…]